2019.02.18

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusa

Felhívás!

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2017. évre szóló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát tanulmányokat folytató illetve kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat hivatalánál – Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal - írásban, pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani a kötelező mellékletekkel együtt.
A pályázat beadásához pályázói regisztráció szükséges a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx linken, ahol fel kell tölteni a személyes és pályázati adatokat, majd ki kell nyomtatni a pályázati űrlapot, s ezt kell aláírva benyújtani.
Akik a korábbi években regisztráltak, már nem regisztrálhatnak újra!

A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 8.
A települési önkormányzat 2016. december 8-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat döntéséről, és annak indokáról 2016. december 12-ig írásban értesíti a pályázókat.
Részletes pályázati felhívás megtekinthető a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalban!

Gyöngyösfalu, 2016. október 4.
Kiss Tibor s.k.
polgármester